top of page

anläggning

Att ”schakta” innebär helt enkelt att man gräver.

Man schaktar för ett hus, för att anlägga ett nytt avlopp eller när man gör en ny parkeringsplats.

Schaktentreprenader som utförs av vårt anläggningsteam är egentligen allt som innefattas i markarbeten.

Vad kan vi hjälpa dig med?

  • Markentreprenader för nyproduktion av villor

  • Vägbyggnation

  • Omläggning & nyläggning av vatten och avlopp

  • Finplaneringsarbeten såsom murar och stenläggning

  • Relationshandlingar – ritningar som redovisar resultatet av till exempel nedlagda ledningar. Vi kan på dessa projekt visa kunden resultatet innan det finns. Det gör att vi kan hitta lösningar/förbättringar innan vi börjat vilket besparar både tid och kostnader och ger en mycket bättre slutprodukt. 

Vill du bli kontaktad av oss?

Tack för ditt mail, vi återkopplar så snart vi kan.

bottom of page