ANLÄGGNING

Markentreprenader för nyproduktion av villor
Vägbyggnation
Omläggning & nyläggning av vatten och avlopp
Finplaneringsarbeten såsom murar och stenläggning
Relationshandlingar – ritningar som redovisar resultatet av till exempel nedlagda ledningar.
Vi kan på dessa projekt, som ensam markentreprenör i landet, visa dig resultatet innan det finns. Det gör att vi kan hitta lösningar/förbättringar innan vi börjat vilket sparar stora pengar och ger en mycket bättre slutprodukt. 

SCHAKT 

Att ”schakta” innebär helt enkelt att man gräver.

Man schaktar för ett hus, för att anlägga ett nytt avlopp eller när man gör en ny parkeringsplats.

Schaktentreprenader som utförs av Entreprenad är egentligen allt som innefattas i markarbeten.